วลี

  • เว็บไซต์หรือเครือข่ายที่มีการลงชื่อเข้าใช้นโยบายกำหนดให้ผู้ใช้ทั้งหมดเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งจะทำให้มั่นใจว่าผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นเข้าสู่เว็บไซต์
ประโยคตัวอย่าง : สถานที่ทำงานการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ E - Platform ได้เข้าสู่ระบบในการกำหนดนโยบาย เฉพาะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าพื้นที่ของสมาชิก
พรีเมี่ยมเว็บไซต์เนื้อหาส่วนใหญ่จะมีเครื่องหมายในนโยบาย
 
Menu