sɪkjʊər / /

คำคุณศัพท์

  • อธิบายถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามภายนอกและความเสี่ยงอื่น ๆ
ประโยคตัวอย่าง : รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยสรุปได้ว่าเว็บไซต์ของเราเป็น 100% มีความปลอดภัย
ให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณมีความปลอดภัยมากเพราะคุณเก็บข้อมูลจำนวนมากที่เป็นความลับของที่มัน
 
Menu