วลี

  • คนที่ทำงานในสำนักงานการทำงานที่ความต้องการทางกายจิตความพยายามมากกว่า
ประโยคตัวอย่าง : เคมบริดจ์มีจำนวนมากของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงสีขาวคอจ้างคนงานส่วนใหญ่
คอขาวคนงานมีแนวโน้มที่จะได้รับมากขึ้นกว่าคนงานคอสีฟ้า
 
Menu