วลี

  • จะลบออกจากงานของคุณของคุณเนื่องจากคุณได้ทำบางอย่างผิดปกติหรือไม่ดี
ประโยคตัวอย่าง : เจนนิเฟอร์ถูกยิงซ้ำ ๆ สำหรับการมาสายสำหรับการทำงาน
เจฟฟ์ถูกยิงเพื่อประสิทธิภาพที่ดีของเขา
 
Menu