/ kɒn.trktɪmplɔɪ.mənt /

นามวลี

  • สัญญาระหว่างนายจ้างและลูกจ้างโดยระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจ้างงาน
ประโยคตัวอย่าง : ตามสัญญาการจ้างงานของฉันฉันมีวันลาประจำปี 28
ในขณะที่คุณได้รับซ้ำ ๆ ในการผิดสัญญาการจ้างงานของคุณให้เราได้ตัดสินใจที่จะยุติการจ้างงานของคุณกับเรา
 
Menu