/ ttaɪmˌpɑː /

คำคุณศัพท์

  • หากคุณมีงาน part - time, คุณทำงานให้เฉพาะบางวันหรือสัปดาห์
ประโยคตัวอย่าง : She 's - พนักงานต้อนรับเวลาส่วนหนึ่งในการแพทย์
ในขณะที่ฉันเพียงทำงานนอกเวลาได้ฉันจะไม่ต้องจ่ายภาษีรายได้ใด
 
Menu