วลี

  • ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในงาน
ประโยคตัวอย่าง : ผมออกจากวงในระหว่างการเจรจาต่อรองและไม่ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
 
Menu