วลี

  • จะมีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมในงาน
ประโยคตัวอย่าง : ฉันเริ่มที่จะทำงานในตอนเย็นและฉันก็ไม่ได้อยู่ในวงที่ บริษัท ของเรา
 
Menu