/ ɪntʊbreɪk /

สำนวน

  • เพื่อเริ่มต้นการใช้เงินที่คุณได้บันทึกไว้
ประโยคตัวอย่าง : I broke เป็นเงินออมของฉันไปซื้อแหวนหมั้นเพชรสวยงามสำหรับแฟนของฉัน
 
Menu