กริยาวลี

  • เพื่อยกเลิกการจัดงาน
ประโยคตัวอย่าง: พวกเขาเรียกว่าปิดการประชุมตามที่มีไม่ได้มีห้องว่าง
 
Menu