กริยาวลี

  • มีความสัมพันธ์ที่ดี
ประโยคตัวอย่าง: ฉันไม่ได้รับขึ้นกับเธอ เธอเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีมาก
 
Menu