ʌpmɪks

กริยาวลี

  • ทำให้รก
ประโยคตัวอย่าง: ฉันได้ใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงการเรียงลำดับเอกสารเหล่านั้นดังนั้นโปรดอย่าผสมให้เข้ากัน
 
Menu