กริยาวลี

  • ชดเชย
ประโยคตัวอย่าง: การเก็บเกี่ยวที่ดีในปีนี้จะทำขึ้นสำหรับหนึ่งปีที่เลวร้ายของ
 
Menu