วลี

  • ในการแก้ปัญหาเพื่อให้รายละเอียดของบางสิ่งบางอย่าง
ประโยคตัวอย่าง: ผมใช้เวลาวันหยุดสุดสัปดาห์พยายามทำงานประมาณการงบประมาณสำหรับปีถัดไป
 
Menu