วลี

  • คือคนที่ทำงานในสำนักงานการทำงานที่ต้องใช้ความพยายามทางจิตมากกว่า คนงานคอปกขาวโดยทั่วไปจะดีกว่าความรู้และการจ่ายสูงขึ้น
ประโยคตัวอย่าง : จิมเป็นปกติคนงานคอปกสีขาว -- มหาวิทยาลัยการศึกษา, พื้นหลังระดับกลางที่ทำงานให้กับธนาคารสูง - ถนนที่รู้จักกันดี -
 
Menu