kʌstəmərprɪfɜrd

วลี

  • ลูกค้าที่ทำธุรกิจมากกับคุณ
ประโยคตัวอย่าง : ชายคนนั้นเป็นลูกค้าที่ต้องการและเขามักจะได้รับผลิตภัณฑ์ของเขาทันทีหลังจากที่เขาสั่งให้พวกเขา
 
Menu