ɪnvɔɪs

คำนาม

  • เรียกเก็บเงินรายละเอียดสำหรับรายการหรือบริการ
ประโยคตัวอย่าง : ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากลูกค้าภายในสองสัปดาห์
 
Menu