/ r'dər stan'diŋ /

วลี

  • สั่งซื้อซ้ำครอบคลุมการส่งมอบสินค้าหรือบริการในปริมาณที่กำหนดในราคาที่กำหนดและตามตารางเวลาที่กำหนด
ประโยคตัวอย่าง : ขณะนี้มีคำสั่งยืนราคา 100 รีมกระดาษ A4 ในแต่ละเดือน
เนื่องจากเราจะสั่งซื้อเป็นประจำจากซัพพลายเออร์นี้ผมขอแนะนำให้เราตั้งค่าคำสั่งยืนอยู่กับพวกเขา
 
Menu