/ faʊnd /

คำกริยา

  • เริ่มต้นตั้งค่าการก่อตั้ง บริษัท หรือองค์กร
ประโยคตัวอย่าง : เธอก่อตั้ง บริษัท กับธนาคารเงินกู้ 10,000 $
เราก่อตั้งขึ้นในปี 1981
 
Menu