groʊsprɒfɪtmɑrdʒɪn

คำนาม

  • ความแตกต่างระหว่างราคาขายของสินค้าหรือบริการและค่าใช้จ่ายในการผลิตมันไม่รวมภาษี, เงินเดือนที่จ่ายให้ลูกจ้าง, ค่าโสหุ้ย (ไฟฟ้า, ฯลฯ ให้เช่าสำนักงาน)
ประโยคตัวอย่าง : มีกำไรมีจำนวนมากดังนั้นรายการที่ฉันได้ไปทำงานกับที่ในที่สุดฉันทำผิดพลาดในการคำนวณกำไรขั้นต้นของเรา
 
Menu