broʊkərˌstɒk

คำนาม

  • มืออาชีพที่ได้รับใบอนุญาตผู้ซื้อและขายหุ้นและหุ้นให้แก่ลูกค้าในการแลกเปลี่ยนสำหรับค่าธรรมเนียมที่เรียกว่า'นายหน้า'
ประโยคตัวอย่าง : Bill เป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นใหญ่ธนาคารเพื่อการลงทุน เขามีรายได้เงินเดือนมาก แต่เขามีการทำงานที่ยาวนานและทรมานอย่างมากของความเครียด
 
Menu