pɛnistɒk

คำนาม

  • ขายหุ้นที่น้อยกว่า 1 บาทต่อหุ้น
ประโยคตัวอย่าง : บางส่วนของพอร์ตการลงทุนในหุ้นของฉันคือเพนนี ฉันหวังว่าบางข่าวที่ดีจาก บริษัท เร็ว ๆ นี้และฉันหวังว่านี้จะเพิ่มราคาหุ้นของ
 
Menu