วลี

  • เพื่อให้บัตรเครดิตให้กับลูกค้า
ประโยคตัวอย่าง : ปัญหาที่ธนาคารสามชนิดของบัตรเครดิต
 
Menu