/ faɪvɛrəˌ /

คำกริยา

  • ตรวจสอบหรือเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ถูกต้องเช่นเดียวกับลายเซ็นหรือจำนวนเงิน
ประโยคตัวอย่าง : Teller ตรวจสอบลายเซ็นของเขาก่อนจะให้เงินเขา
 
Menu