/ m wɝː /

คำนาม

  • เช่นเดียวกับไวรัสนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายก็คือตัวเองซ้ำ Worms ทำซ้ำโดยการทำสำเนาของตัวเอง โดยปกติเวิร์มไม่จำเป็นต้องมีคนให้ทำงานพวกเขาพวกเขาทำซ้ำโดยอัตโนมัติ
ประโยคตัวอย่าง : หนอนและอะไรคือความแตกต่างระหว่างไวรัส?
เวิร์มจำนวนมากที่มีการสร้างได้รับการออกแบบเฉพาะกับการแพร่กระจายและไม่พยายามที่จะปรับเปลี่ยนระบบพวกเขาผ่าน
 
Menu