วลี

  • เพื่อให้งานเพื่อใครสักคนที่จะจ้างคน
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท ฯ ได้เกี่ยวกับแรงงานใหม่จำนวนมากในช่วงเทศกาลวันหยุดที่ไม่ว่าง
 
Menu