วลี

  • เพื่อให้การเตรียมการสำหรับการประชุม
ประโยคตัวอย่าง : ฉันพยายามที่จะตั้งค่าการประชุมร่วมกับผู้จัดการของแผนกของเราที่
 
Menu