วลี

  • เห็นด้วยกับข้อเสนอ
ประโยคตัวอย่าง : ผม seconded การเคลื่อนไหวที่เราตัดสินใจที่จะเริ่มต้นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงทุกเช้า
 
Menu