วลี

  • กฎใครบางคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ
ประโยคตัวอย่าง : นายิกาปกครองพนักงานขายที่ออกคำสั่งเมื่อเขาเริ่มที่จะพูดที่เป็นประธาน
 
Menu