วลี

  • หุ้นในกิจกรรมหรือผลกำไรของบางสิ่งบางอย่าง
ประโยคตัวอย่าง : นักประดิษฐ์ต้องการชิ้นส่วนของการกระทำที่มาจากคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่เขาได้รับการออกแบบ
 
Menu