graʊndgeɪn

วลี

  • ที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้ความคืบหน้า
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท ของเราเป็นดึงดูดพื้นในความพยายามที่จะที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
 
Menu