วลี

  • เพื่อเปิดธุรกิจของตัวเองหนึ่ง (โดยปกติจะเป็นมืออาชีพ)
ประโยคตัวอย่าง : เพื่อนของฉันได้ตัดสินใจที่จะมุงด้วยไม้แขวนออกของเขาเป็นหมอฟันทันทีหลังจากที่เขาเสร็จวิทยาลัย
 
Menu