วลี

  • ในการเขียน
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท ปฏิเสธที่จะจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าจนกว่าพวกเขาจะถูกวางในสีดำและขาว
 
Menu