วลี

  • ที่จะมีเจ้าของเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท หรือธุรกิจอื่น ๆ
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท น้ำมันขนาดใหญ่ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท สำรวจน้ำมันใหม่
 
Menu