วลี

  • ที่จะได้รับโอกาสหรือการจัดการที่ดี
ประโยคตัวอย่าง : เราสามารถที่จะได้รับแบ่งกับราคาของสีและเราบันทึกเงินเป็นจำนวนมาก
 
Menu