aʊtfɪgər

วลี

  • เพื่อหาคำตอบโดยการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่
ประโยคตัวอย่าง : ทุกคนพยายามที่จะคิดออกว่าเจ้านายของเราจะไปทำกับผลิตภัณฑ์ใหม่
 
Menu