วลี

  • ที่จะซื้อบางสิ่งบางอย่างโดยไม่ต้องจ่ายเงินสด
ประโยคตัวอย่าง : เพื่อนของฉันไม่มีเงินดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์บางอย่างเกี่ยวกับเครดิต
 
Menu