tʃizbɪg

วลี

  • เป็นบุคคลสำคัญ, เป็นผู้นำ
ประโยคตัวอย่าง : กรรมการใหม่เป็นชีสขนาดใหญ่ใน บริษัท ก่อนหน้านี้ของเขา แต่เขาไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญดังนั้นในขณะนี้
 
Menu