วลี

  • คุ้มค่าเงินที่ใช้จ่าย
ประโยคตัวอย่าง : เราสามารถที่จะได้รับปังสำหรับเจ้าชู้มากของเราเมื่อเรามีการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต
 
Menu