flɔ

คำกริยา

  • ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่มีบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผน
ประโยคตัวอย่าง : วางแผนที่จะเป็นข้อบกพร่องเพราะขาดเงินทุน
 
Menu