กริยาวลี

  • ติดต่อ
ประโยคตัวอย่าง: ฉันจะได้รับเมื่อไปจำหน่ายเพื่อหาสิ่งที่เป็นปัญหา
 
Menu