วลี

  • เพื่อเข้าไปในสถานการณ์ที่คุณเป็นหนี้คนเงิน
ประโยคตัวอย่าง: มันง่ายที่จะได้รับเป็นหนี้ถ้าคุณมีบัตรเครดิต
 
Menu