วลี

  • เพื่อไม่ให้มีเพียงพอของบางสิ่งบางอย่าง
ประโยคตัวอย่าง : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีประสบการณ์ในการจัดหาสั้นใน บริษัท ของเรา
 
Menu