วลี

  • ที่จะขายไปในการขาย
ประโยคตัวอย่าง : หลังจากที่เราได้ซื้อ บริษัท ที่เราเริ่มที่จะนำบางส่วนของอุปกรณ์ในการป้องกัน
 
Menu