tʃɪpbɑrgənɪŋ

คำนาม

  • สิ่งที่สามารถซื้อขายในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้เปรียบสำหรับตัวคุณเอง
ประโยคตัวอย่าง : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมีเบี้ยต่อรอง -- เธอเท่านั้นจะเห็นด้วยกับ bailout หากฝ่ายค้านสนับสนุนการแพ็คสามารถในการแข่งขันของเธอ
 
Menu