ɪnəˌveɪt

คำกริยา

  • เพื่อสร้างการพัฒนาหรือการออกแบบเทคโนโลยีใหม่หรือผลิตภัณฑ์
ประโยคตัวอย่าง : อุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่องความต้องการในการคิดค้น
 
Menu