วลี

  • ที่จะเป็นภาระกับหนี้
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท ของเราเป็นผูกอานกับตราสารหนี้และจะต้องทำอะไรกับมันได้อย่างรวดเร็ว
 
Menu