วลี

  • เพื่อให้ข้อเสนอทางการเงินสำหรับสินค้าหรือบริการ
ประโยคตัวอย่าง : เราต้องการที่จะซื้อบ้านและเราวางแผนที่จะทำคำเสนอซื้อในวันเสาร์
 
Menu