วลี

  • หุ้นของ บริษัท ชั้นนำที่มีชื่อเสียงสำหรับการเจริญเติบโตที่มั่นคงและรายได้
ประโยคตัวอย่าง : โคคาโคล่าและ BP เป็นตัวอย่างของหุ้นบลูชิป
 
Menu