/ ɪkspɔrtɪnvɪzəbəl /

คำนาม

  • บริการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศเช่นการธนาคารและบริการทางการเงินอื่น ๆ จะเรียกว่าการส่งออกที่มองไม่เห็น
ประโยคตัวอย่าง : มองไม่เห็นในขณะนี้การส่งออกให้ได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของสหราชอาณาจักรของ GDP
 
Menu